Д-р Йордан Никулчин на заседание на Здравната комисия към Областния съвет в Кюстендил: Персоналът в общинската болница в Дупница е недостатъчен, покриваме 2 млн. лв. дългове

Директорът на ЦСМП-Кюстендил д-р Анелия Георгиева бе избрана за зам.-председател

 

 Директорът на кюстендилската болница д-р Александър Величков отчете отлив от 300 души пациенти

 

Директорът на ЦСМП-Кюстендил д-р Анелия Георгиева бе избрана единодушно за зам.-председател на Здравната комисия към Областния съвет за развитие на област Кюстендил. Това стана по време на заседание в Областна администрация. Думата бе дадена на директорите и представители на болничните заведения за представяне на доклади относно състоянието на болниците в област Кюстендил. Директорът на кюстендилската болница д-р Александър Величков запозна членовете на комисията с отчета през последното деветмесечие. По думите му стана ясно, че с 300 души по-малко е отчетен броят на гражданите, ползвали болнични услуги в сравнение с минали години. Той взе предвид прогресивното намаляване на населението и лимитите върху болничната дейност от 2015 г. В болницата няма съществени промени, довели до затворени дейности поради липса на персонал или техника. По отношение на персонала болницата поддържа щатната си бройка от 426 човека. Във връзка с финансовото състояние на болницата д-р Величков увери, че тя няма просрочия и задължения, но констатира финансови загуби от здравно неосигурените лица, ползващи услугите на лечебното заведение, пише „Дарик”.  Устойчиво е развитието и на МБАЛ „Свети Иван Рилски – 2003“ в град Дупница според представляващия болницата в комисията д-р Матей Попниколов. Той посочи, че се запазва миналогодишният обем на дейност.
За общинската болница „Свети Иван Рилски“ в Дупница докладва д-р Йордан Никулчин. Дълговете на болничното заведение възлизат за над 2 млн. лева, а персоналът е недостатъчен. Въпреки трудностите д-р Никулчин увери, че през последните три месеца болницата отчита положителен финансов резултат, чрез който се покриват стари дългове.
По време на обсъждане състоянието на Центъра за спешна медицинска помощ д-р Анелия Георгиева изтъкна проблема с квалификацията на кадрите, което в перспектива значително ще затруднява работата на центъра. Тя каза, че е много важно да бъде запазен броят на екипите в четирите филиала, за да бъдат обхванати максимален брой граждани.
Д-р Георгиева допълни, че ЦСМП-Кюстендил нямат задължения и просрочия, но продължават да срещат трудности с комуникацията във връзка с Националната система 112 и скъпоструващата поддръжка на автомобилите със специален режим на движение заедно с медицинската апаратура в тях.
В обобщение областният управител Виктор Янев поясни, че съгласно Правилника за дейността на комисията същата изготвя становища относно развитието на здравеопазването в област Кюстендил, които предлага на компетентните органи в национален мащаб. Според него правителството има положително отношение към системата на здравеопазването, тъй като лекарската професия има основополагаща роля в демографските процеси. Друга тема, която бе разгледана и обсъдена от здравната комисия на заседанието, е предложението на Българския лекарски съюз за индикативна финансова рамка за бюджет на НЗОК за 2018 година. В предложението на съсловната организация са посочени мотивите им от бюджета на НЗОК, включително и при нужда чрез дотация от държавния бюджет да бъдат осигурени приблизително 37 млн. лева, необходими да бъде заплатена попадащата извън бюджета първоначална прогноза, но реално извършена в периода от месец април 2016 г. до месец април 2017 г. медицинска дейност в болничната помощ.