Ивайло Пензов

Иван Тачев от фирма „Тачев и син-2013” подаде оферта с 60 пъти над определената от независим финансов оценител цена за временен търговски обект в Сандански. Мястото се намира близо до площад „България”. Тачев спечели търга със сумата от 132 100 лева без ДДС за 6,25 кв.м, като наемът е за 5 години. Върху терена има временен търговски обект за кафе, безалкохолни и алкохолни напитки. Началната цена за наем на временния търговски обект, обявена от община Сандански на търга за целия период на договора от 5 г., бе 2193 лева без ДДС. На практика победилият на търга търговец, ако сключи договор с общината, ще трябва да плаща в общинската хазна около 2100 лева месечно, което е почти равно на 5-годишен наем. За мястото се надпреварваха 5 фирми, като една от тях беше на досегашния наемател Антон Гигенски. Председател на комисията по провеждане на търга за наем на атрактивния терен бе началникът на отдел „Общинска собственост” в община Сандански Ивайло Пензов.