Кметът Котев отдава на концесия за 35 г. ГУМ в Сандански, минималната инвестиция за първите 3 г. е 1 505 000 лв.

Кирил Котев

Последният търг бе проведен преди две години, като тогава цената на сградата падна до 2,7 млн. лв.

 

Община Сандански открива процедура за предоставяне на концесия на обект „Градски универсален магазин“, съобщиха от администрацията на кмета Кирил Котев. Известната сграда се намира в центъра на града и е със застроена площ от 1244 квадратни метра. Постройката е частна общинска собственост. От концесията са изключени мазето на втория сутерен, което е паметник на културата с национално значение, и разположените в него разкопки и трафопост.
Бъдещият стопанин на сградата ще трябва да я ремонтира и обнови. Срокът на концесия е 35 години. Минималният размер на инвестицията е 1 505 000 лева без ДДС за първите три години на концесията. Офертите на кандидати да стопанисват ГУМ в Сандански ще бъдат разгледани на 9 януари.
Община Сандански прави многократни опити да продаде сградата. Последният търг бе проведен преди две години, като тогава цената на сградата падна до 2,7 милиона лева. Купувачи обаче така и не се явиха.