Обявиха нов конкурс за управител на кучешкия приют в Дупница

 

Община Дупница обявява повторен конкурс за възлагане управлението на общински приют за безстопанствени кучета към община Дупница. След провеждането на първия конкурс бе избран управител – Мария Кехайова от Благоевград, която впоследствие се отказа и бе искано от ОДБХ разрешение за удължаване срока за нов конкурс. Кандидатите трябва да внесат в деловодството на администрацията мотивационно писмо за участие, документи за завършено висше образование, специализации и квалификации (при наличие на такива), медицинско свидетелство, включително заверено от психиатър, свидетелство за съдимост и автобиография. Крайният срок за подаване на документите е 17 часа на 15 януари 2018 година.