Пернишката фирма „Нивел строй” на Велко Руйков кърпи пътища в Брезник за 354 583 лв. без ДДС

 

Местната фирма „Нивел строй” на Велко Руйков ще ремонтира улици и тротоари в Брезник за 354 583,34 лв. без ДДС.

Руйков и екипът му са спечелили поръчката с оферта, напълно покриваща прогнозната стойност, изчислена от общинарите.

Така фирмата ще хвърли материали, човешки труд и техника за основния ремонт на част от уличната мрежа и тротоарите в общината и това ще струва точно 212 916,67 лв. без ДДС.

Харчът, изчислен за перото основен ремонт на общинската пътна мрежа на територията на община Брезник, е 114 666,67 лв. без ДДС. Според очертаните от община Брезник параметри срещу общата сума от 354 583, 34 лв. без ДДС фирмата ще трябва да извърши технологично фрезоване на съществуващата асфалтобетонова настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му; доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип „А“ и всички свързани с това разходи; доставка и полагане на неплътен асфалтобетон тип „А“ и всички свързани с това разходи; направа на асфалтови кръпки, включващо ръчно полагане на плътна асфалтобетонова смес със средна дебелина 5 см и валиране с вибрационен валяк; доставка и полагане на трошен камък, изкопни работи, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му и др.