Светлин Николов: Защо община Самоков забранява разхождането на кучета в новия парк, след като обектът още не й е предаден от фирмата изпълнител?

Защо община Самоков си позволява да забранява дейности в обект, върху който все още няма собственост и не позволява разхождането на кучета в новия парк?, попита Светлин Николов управата на община Самоков. „Пояснявам, че става въпрос за табелките, забраняващи разхождането на кучета в парка. Затова ми е интересно защо това се забранява, при положение че от общината казаха, че новият парк е все още строителна площадка и не е предаден на община Самоков. Съответно все още е собственост на фирмата – изпълнител на проекта. Също така ме вълнува и какви са подбудите и съображенията за тази забрана? Очаквам отговор! Благодаря!”, написа Светлин Николов в социалната мрежа.