За 21 000 лв. разселват 130 000 балкански пъстърви в Струма, Места и Вит

130 000 балкански пъстърви в планинските притоци на реките Струма, Места и Вит ще бъдат разселени от ЮЗДП. Кампанията е насочена към опазване на биоразнообразието чрез подпомагане естественото възпроизводство на балканската пъстърва като местен вид. Тази година зарибяването ще се проведе от 13 до 15 юни на територията на 16 поделения на предприятието. Това са държавните ловни стопанства „Витошко-Студена”, „Дикчан” – с. Сатовча и „Осогово” и държавните горски стопанства в Белица, Белово, Благоевград, Гърмен, Добринище, Елешница, Катунци, Места, Невестино, Рилски манастир, Рибарица, Струмяни и Якоруда.

21 000 лв. е предвиденият финансов ресурс за закупуване на нулевогодишните рибки, които са с размер от 0.5 до 1 грам.