Васил Соколов

 

Тримата кметове на бобошевските села Блажиево, Слатино и Усойка – Пламен Караканов, Сашка Тренева и Васил Соколов скочиха срещу граданачалника Крум Маринов. Те изпратиха отворено писмо до редакцията на в. „Вяра”, до зам.-председателя на ГЕРБ Цв. Цветанов, до областния управител Виктор Янев, до председателя на сдружението на общините.

Сашка Тренева

Ето какво гласи писмото на тримата кметове, подписано от тях: „Настоящото писмо има за цел да Ви запознае с проблемите и пречките, които ние, кметовете на кметства на най-големите села в община Бобошево, област Кюстендил, вече две години от мандатите си срещаме. Липсата на комуникация, диалог, дискусии и съвместна работа с общинската администрация и Общинския съвет за общото благо на всички жители на общината, както и изолацията, в която сме поставени, породиха нуждата от гласност за действията и бездействията на тези институции.

Крум Маринов

Въпреки че селата Слатино, Блажиево и Усойка представляват 1/2 от населението на цялата община, всички решения, свързани с развитието им, се представят постфактум на кметовете, които ги ръководят. Ние, законно избраните кметове на тези села, се заклехме да работим, „ръководени от интереса на жителите ни и тяхното благоденствие”, но без подкрепата на ръководството на община Бобошево и Общинския съвет тази клетва не може да бъде изпълнена и се обезсмисля.

Като пример може да посочим следните решения, които бяха взети, без да бъдат обсъдени с нас:

  • Кои обекти са включени в поименния списък на капиталови разходи?
  • Кои улици ще бъдат включени в проекта за асфалтиране?
  • Как и по колко ще бъдат разпределени средствата от група „Други дейности по култура“?
  • Кои безработни ще бъдат включени в програма „Заетост” и изобщо ще има ли работници към кметствата?

Кой по-добре от кметовете на населените места, от които сме избрани, знае проблемите и нуждите им? Не друг, а точно ние – кметовете на тези села, се срещаме с жителите ни всеки ден. И когато писмено сме поставили въпросите им към ръководството на община Бобошево и Общинския съвет, а те все още не са дали своя отговор, повдигането на рамене или навеждането на глава не е поведение, което се очаква от нас.

Насочвайки общественото внимание към община Бобошево, към Общински съвет – Бобошево, искаме и искрено се надяваме някой да ни чуе, защото ние искаме да работим съвместно и в синхрон. Защото, колкото и добри да са намеренията ни, колко и волята ни за развитие и работа да е голяма, когато си зависим от дадена структура и тя по своята същност е капсулирана и недопускаща те, то твоята успеваемост ще е равна на нула”, пише в писмото, подписано от Пламен Караканов, Сашка Тренева и Васил Соколов.