Sunday, July 14, 2024
HomeРегионБлагоевградПодобряват качеството на образователната среда в Благоевградска професионална гимназия за 1 399 509.62...

Подобряват качеството на образователната среда в Благоевградска професионална гимназия за 1 399 509.62 лв.

Проект „Инвестиции в подобряване качеството на образователната среда в Благоевградска професионална гимназия” ще бъде представен по време на встъпителна пресконференция в Община Благоевград на 12 юли. Основната цел е подобряване качеството на образователната среда.

Административният договор е подписан на 12 декември 2016 г. между Община Благоевград и УО на ОПРР за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Общата стойност на проекта е в размер на 1 399 509.62 лв.,  които се предоставят  като безвъзмездна финансова помощ от ЕС и националния бюджет на Република България.

RELATED ARTICLES

Most Popular