Севделина Димитрова: Започнаха летните занимания за деца в риск от Перник, играха пейнтбол

 

 

Започнаха летните занимания и за деца в риск в Перник. Инициативата е за втора поредна година на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и Превантивно- информационния център /МКБППМН и ПИЦ/ към Община Перник, обяви Севделина Димитрова – секретар на Комисията. Лятната програма ще обхване младежи, които са преминали през Комисията, деца от социално слаби семейства, настанени в институции и деца в риск.

Първата инициатива беше днес, в която се включиха 10 деца, разделени в два отбора и играха на пейнтбол. Целта на програмата е да бъдат предоставени допълнителни възможности за оползотворяване на свободното време през ваканцията и насърчаване уменията на учениците чрез занимателна наука , изкуство и спорт.

Основните приоритети са: координиране усилията на организатори и партньори по проекта за лятна работа с деца и ученици; разширяване на партньорството между образователни институции, родителска общност и социални партньори; стимулиране на физическото, емоционалното, интелектуалното, социалното и творческо развитие.

В резултат на изпълнение на програмата се очаква да бъдат развити индивидуални качества и умения у децата, чрез участие в групи по интереси и комуникативни умения, чрез общуване, както и да се създадат много нови приятелства и социални контакти.

Ето и пълната програма за месеците юли и август:

-групова занимателна игра за децата – пейнтбол;

-конен клуб „Давид“;

-поход до х.Славей;

-конкурс за рисунка на асфалт / с предметни награди/;

-посещение на Регионалния исторически музей, подземен минен музей и крепостта Кракра;

-групови занимателни игри в парка.