„Рехабилитацията на близо 20 км от път III-107 Рила – Рилски манастир е изпълнена качествено и участъкът има разрешение за ползване от 24 юли 2017 г. Нито една стотинка не е загубена по ОП „Региони в растеж“. Всички средства, които са предвидени по програмата за рехабилитация на републиканските пътища по Приоритетна ос 7 „Регионална пътна инфраструктура“ – общо 380 млн. лв., се инвестират в основния ремонт на републиканската мрежа. Финансирането на проектите по програмата се осъществява по приоритизиран списък с пътни участъци. В този списък рехабилитацията на път III-107 (Дупница – Благоевград) – Кочериново – Рила – Рилски манастир от км 11+010 до км 30+793 е под номер 24. Осигуреният общ финансов ресурс е изчерпан с проектите, които са на по-предно място в списъка, и поради това извършените строително-монтажни работи на пътя за Рилския манастир са финансирани от бюджета на Агенция „Пътна инфраструктура“. Стойността им е 14 103 314 лв. с ДДС”. Това съобщи началникът на АПИ инж. Дончо Атанасов в отговор на читателски въпроси: Наистина ли екипът на АПИ е загубил над 16.5 млн. лв. европейски пари с некачествен проект?